lördag, maj 02, 2009

brios wobbles

pratade med camilla som hade köpt brios wobbles till lilla salma. (har för mig att de kosta
gå in på brios hemsida o titta vettja!

Discovery Wobble
Utforska och lek! Wobble består av två identiska former som ändå har helt olika karaktär och fungerar som kontraster till varandra – i ytstruktur, vikt och innehåll. Barnet tränar upp sina sinnen och finmotorik och får samtidigt utforska naturens lagar. Leken har inga förutbestämda regler och uppmuntrar till interaktion och kommunikation mellan barn och vuxen.

Inga kommentarer: